Bilägandets kostnader

När man blir bilägare kommer man också att stöta på en del extra kostnader som direkt kan kopplas just till ägandet av bilen. När man köper bilen finns en inköpssumma som man måste betala, och om man köper bilen på avbetalning måste denna betalas varje månad. Dessutom ska bilen försäkras och även detta kostar pengar. Försäkringen kan bli dyrare eller billigare beroende på flera faktorer. Var man bor, vilken bil man har samt hur gammal man är är alla faktorer som spelar i i försäkringens pris.

Om man bor i lägenhet är det inte säkert att man har en parkering som tillhör lägenheten. Då kan det kosta en del pengar att hyra parkeringsplats eller garage. Beroende på var man bor kan en parkering kosta mer eller mindre. Man bör i alla fall räkna med att parkeringen minst kostar 500 kronor per månad.

Förutom detta tillkommer också bilens olika förbrukningsartiklar som olja, drivmedel, spolarvätska och liknande. Dessutom kan batteriet behöva bytas och det kan vara bra att ha startkablar och lite annat hemma. Förutom detta ska bilen dessutom bli besiktigad varje år, och om något inte är korrekt måste man göra nödvändiga reparationer.

Läs också

atlast-agency