Bilorientering

I dag kan man också se allt mer reklam och annat för sporter som orientering med bil, eller bil-O som det också kallas. Man använder sig av körorder samt en karta i denna tävling. Man använder sedan dessa hjälpmedel för att köra en okänd väg på en tid som redan är bestämd som kortast möjliga tid.

Vanligen består tävlingar i bilorientering både av orienteringssträckor och av olika transportsträckor. Ibland kan sträckan man tävlar på vara några minuter lång, och upp till flera timmar långa. I debutantklass kan en tävling ta någon timme att köra. Vid större tävlingar kan den ta några timmar eller till och med en hel dag. Om det är fråga om ett väldigt stort arrangemang kan tävlingen vara en hel kväll och tillhörande natt. Oavsett hur lång tävlingssträckan är hålls den dock alltid hemlig för alla tävlande. Varken starten eller målet är känt vid tävlingens start.

Man kan i denna sport tävla i olika nivåer beroende på hur pass erfaren man är. Den lägsta nivån är lokalnivå, och efter detta kommer distriktsnivåer samt riksnivå. Om man blir riktigt duktig kan man också tävla i den internationella serien.

Läs också

atlast-agency