Hur tvättar man bilen?

När man man har en bil kan man snart inse att den blir smutsig. Den behöver då tvättas. Det är mycket viktigt att man ser till att avfetta bilen innan man börjar tvätta. När det gäller avfettningsmedel finns petroleumbaserade och alkaliska medel att välja bland. På vintern är det i stort sett ett krav att använda de petroleumbaserade medlen. Det är nämligen bara dessa som löser upp fett, smuts och salter som har fastnat på lacken. Andra avfettningar leder till att smuts inte löses upp utan istället dras runt under tvättningen och då orsakar repor. Dessa petroleumbaserade medel kostar ofta en del. Det går dock att bara använda just detta medel på bilens lägsta delar eftersom det är där smutsen ofta fastnar. På så sätt slipper man slösa medel.

Avspolning av bilen

När man har avfettat bilen måste man se till att medlet och den upplösa smutsen spolas bort. Om man bara har en vattenslang utan munstycke bör man undvika att tvätta bilen. Detta eftersom att den vattenstråle som bildas är för klen. Det måste vara bra tryck på vattnet när man tvättar bilen. Det är ofta bra att ha en högtryckstvätt. De partiklar som ska spolas bort är ofta vassa och de repar lätt lacken. När bilen är väl avspolad kan man lätt ta en borste och göra ren bilens fälgar med den. Ofta duger det bra med en gammal diskborste.

Schampo

Efter att bilen har spolats måste man börja schamponera. Om bilen ska bli ren gäller det också att man tar bort den så kallade trafikfilmen. Det krävs att man använder schampo och svamp på detta. Vintersmuts är envis och ifall man inte får bort den kommer bilen att få en grå imma eller hinna efter att den torkat. Det är inte så viktigt vilket schampo man väljer, utan det viktiga är att det just är avsett för bilar. man måste dock se till att vara noga med att hålla svampen ren, och att den sköljs ofta. Svampen ska vara riktigt blöt för att den inte ska repa. Man börjar alltid tvätta med svampen uppifrån och sedan går man över resten av bilen med cirkelrörelser. Bilen spolas sedan av och det gör man nerifrån och uppåt.

Torka bilen rätt

När bilen har spolats av ska den torka. Grovtorkningen kan ske med en gummiskrapa. Denna måste vara helt ren. Efter detta kan man torka resten med en trasa. Det bästa är en ren microfiberduk.

Vaxa

Om man sedan vill att bilen ska glänsa extra mycket är det dags att vaxa bilen. Om man inte vill det behöver man inte göra mer. Det är viktigt att man tänker på att det behövs lite kunnande och tålamod för att vaxningen av bilen ska bli bra.

Läs också

atlast-agency