Bilarnas olika drivmedel

Att välja en bil kan vara svårt, valmöjligheterna idag är otroligt många. Man får se vilken storlek som man vill ha/behöver, vilken sorts motor och vilket drivmedel som passar just dig. Där finns många saker som gör att man kan få bilen så prisvärd som möjligt. Drivmedlet är en viktig del i det valet.

Utöver valet av drivmedel så kan man idag välja att optimera sitt drivmedel, till exempel med bensin och dieseloptimering som är en plug-in box som optimerar din motor så att du kör längre och miljövänligare. En investering som lönar sig i längden samt gör bensin och diesel till miljövänligare val.

Men det finns många typer av drivmedel, E85, bensin, diesel, fordonsgas och el. Dessa är de vanligaste typerna och alla har för- och nackdelar. Läs mer om de på körkortonline.se som beskriver de olika bränslena bra. Om man bor och kör mestadels i städer så behövs kanske ett drivmedel som tål flera kallstarter och inte förbrukas snabbt när man kör sakta. El är ett bra val för sådan körning eftersom elen inte släpper ut några farlig ämnen, den kan också enkelt sättas igång och stanna flera gånger utan att det gör någon skillnad. Det negativa med el är att det ofta inte håller länge och att laddstolpar fortfarande är få. Men om man har laddstolpe hemma och vid jobb exempelvis, då kan det vara ett bra val.

Bensin eller diesel, de båda är bättre att köra långt och högre farter med, de har den största behållaren för tankning. Men man får se närmare på de två drivmedlens olika egenskaper för att välja vilken av dem som passar just din körning. Båda kommer troligen att bli dyrare i framtiden eftersom skatten eventuellt ska höjas, både bensin eller diesel är negativa för miljön på grund av innehållet och framtagningen. E85 är etanol som finns bland flera bilmärken. Eftersom den inte är direkt dyrare i inköp och att den kan blandas med bensin så är detta ett bra och miljövänligt alternativ. Ofta är bilen utrustad med en tank för E85 och en för bensin, utan att föraren behöver tänka på det så kör bilen oavsett vilket av bränslena som tankats. Tyvärr finns det nackdelar med etanol med, den smörjer inte motorn som därför behöver dubbelt så många service-kontroller jämfört med bensinmotorer. Även att E85 inte är kyltålig vilket gör att bilen blir svårare att starta under vinterhalvåret. E85 passar så sett i varmare länder, men trots detta är det ett bra alternativ för den som behöver köra längre men vill minska sina utsläpp.

Fordonsgas är ett drivmedel som kommer mer och mer eftersom en del av fordonsgas är biogas, alltså vårt avfall som bränns och blir till bränsle. Idag är det främst bussar och lastbilar som kör uteslutande på gas, men personbilar är i utveckling för att bli 100% drivna av gas. Men en bil som är hybrid och kör med gas plus bensin är ett bättre val än enbart bensin, om man ser för miljöns skull. En hybridbil passar i både städer och landsbygd.

Läs också

atlast-agency