Säkerheten är enormt viktig

Oavsett vilken motorsport man deltar i ställs det höga krav på säkerheten. I många tävlingar förekommer öga hastigheter och då är en förare i behov av flera säkerhetsdetaljer i bilarna. Dessa detaljer är ofta unika för just tävlingsbilar eftersom de ligger långt framme i utveckling angående just säkerheten. De är inte bara väl utvecklade när det gäller teknik och motorer.

I närmast alla sporter finns det regler för hur bilen ska vara byggd. Det finns också ofta krav på vad som ska uppfyllas för att man ska få ha med sin bil i ett lopp. Bilen ska inte bara vara trygg för föraren, utan den måste också vara helt trygg för alla andra deltagare i loppet. Därför får man till exempel inte ha några lösa delar på bilen.

Till och med när det gäller bilutställningar finns det krav. Lokalerna måste till exempel vara utformade på ett visst sätt och för det mesta finns det även krav på hur mycket bränsle det får finnas i de bilar som ställs ut. Ofta ska batteriet kopplas ut. Vid utställningen måste man också se till att bilarna inte står för nära varandra på grund av brandrisken.

Inom bilsport kan förarens och passagerarens utrustning variera något men oftast måste dessa ha en overall, handskar i skinn, samt skyddsluva. Alla plagg ska behandlas med flamskyddsmedel eller vara tillverkade av flamsäkert material. Ofta måste man också ha särskilda skor av kraftigt material, och ofta krävs också stålhätta samt höga skaft på skorna. Stödkrage för nacken samt en hjälm är i regel alltid krav under alla tävlingar, både för förare och för passagerare.

När man ska tävla och träna i sin sport måste man vara noga med att se över utrustningen som används. Allvarliga skador eller dödsfall kan orsakas om utrustningen är behäftad med fel.

Läs också

atlast-agency