Starta eget inom bilbranschen

Den svenska bilbranschen är i en tämligen positiv fas där 2018 bland annat slog imponerande säljrekord inom kategorin nybilar. Det händer dessutom en hel del revolutionerande inom branschen så som elbilar, vilket är en kategori som bland annat tagit 2019 med storm. Är du sugen på att starta egen bilfirma är det med andra ord bra tajming.

Högt försäljningstempo

Att jobba med försäljning av personbilar är ett ganska bra val för dig som vill starta eget inom branschen. Trenden är positiv med ett fjolår (2018) som slog sig in i historieböckerna som det tredje bästa försäljningsåret någonsin. Har du hittat en lämplig lokal och besitter den kunskap som krävs för att sälja bilar är steget till att bli egen bilhandlare inte särskilt stort. Det krävs dock kapital som återförsäljare för att kunna köpa in bilar till försäljning. Ett tidigt tips är att klicka in på fakturino.se där du smidigt kan jämföra företagslån och därmed optimera en eventuell finansiering för att starta egen bilhandel.

Satsa på innovation

Den senaste statistiken från svensk bilhandel visar tydligt en innovativ trend där kunder i allt högre utsträckning väljer nya elbilar vid köp av nytt fordon. Januari 2019 blev elbilarnas bästa försäljningsmånad någonsin och trenden kommer att hålla i sig framöver. Branschen förutspår en global ökning av elbilsköp i termer av 40 procent mer än tidigare. Det ska dock nämnas att samma analys under 2018 gav en ännu större ökning, vilket innebär att elbilstrenden ändå går mot mer balanserade nivåer. Att starta upp en verksamhet inom bilhandel kan med andra ord gynnas avsevärt om du väljer att ta in elbilar.

Nya fordonsskatten

En aspekt som till mycket har påverkat svenskars förhållande till bilköp är den nya miljöskatten för fordon. Det är det så kallade bonus-malus systemet som sedan ikraftträdandet under sommaren 2018 har gjort det möjligt för svenskar att köpa miljöbilar och få bonus. I praktiken innebär det att den som köper en ny bil med ett utsläpp av koldioxid som inte överstiger 60g/km erhåller en skattebonus på max 60 000 kronor. Det är alltså bonussidan av systemet, medan malus innebär en förhöjd skatt för bensin- och dieseldrivna fordon i form av personbilar, lätta bussar samt lätta lastbilar. När det gäller de registrerade fordon som redan rullar på våra svenska vägar gäller samma fordonsskatter som tidigare. Även om den nya miljöskatten är gynnsam för den som väljer ”rätt” bil framhäver kritikerna gärna motsatta effekter. Ett exempel är den extremt höga nyregistreringen av bilar i juni 2018, vilket var ett medvetet sätt för köparna att undvika den kraftiga skattehöjningen på bilar som inte omfattas av ”bonus” i bonus-malus systemet.

Oavsett vilken typ av bilar du skulle fokusera din verksamhet på är alltid det rådande skattesystemet gällande fordon viktigt att ta hänsyn till. Det har alltid en viss betydelse för företagets lönsamhet och det kan guida dig till rätt beslut gällande inköp och marknadsföring.

Läs också

atlast-agency