Bilar och motorsport – lagom är bäst

De är underbara när de fungerar och när de tjänar oss väl. Men för min del är det få saker som kan dra så mycket energi som när de inte på olika sätt krånglar. Jag talar naturligtvis om allas våra kära bilar. Egentligen har bilar aldrig intresserat mig särskilt mycket. De har mest varit vad de är – ett transportmedel. Men givetvis kan detta transportmedel vara mer eller mindre härligt att åka i. En favorit, ända sedan den kom ut, är Volvo XC60. Den är snygg, bjuder på så mycket komfort och åk- och körglädje. För min del har även Citroen Cactus blivit en ny favorit, likväl som Hyundai Kona.

Resvanor och bilinnehav

På trafa.se kan man skaffa sig information om de resvanor vi har i Sverige. Vår medelrestid per arbetsresa är, enligt dem, 31minuter lång. Detta är dessutom 4% lägre jämfört med samma period i föregående mätning.

En kartläggning av hushållens bilinnehav i Stockholms Läns Landsting gjordes av RUFS och gavs ut 2002. Alltså inte en helt färsk rapport, men sannolikt har inte uppgifterna förändrats radikalt. Där konstateras att tillväxttakten vad gäller antalet bilar i Stockholms län den senaste 30-årsperioden varit tre till fyra gånger så snabb som den för befolkningsutvecklingen. Biltätheten i länet har sedan början av 1970-talet och fram till idag ökat från 260 bilar/1000 invånare till en nivå strax över 390 bilar/1000 invånare. Det innebär en ökning med 50 procent. Detta innebär också att bilägande har gått från att ha varit tillgänglig för en minoritet, till att idag finnas i närmare två tredjedelar av samtliga hushåll. Observeras bör att detta gäller en kartläggning av Stockholms län, som har den lägsta biltätheten i landet.

När man läser den här typen av rapport kan man inte hjälpa att fråga sig: behöver vi alla dessa bilar? Vad tillför de egentligen? Särskilt i ett län med så pass utbyggd lokaltrafik som Stockholms län. Möter alla dessa bilar ett faktiskt behov hos oss, eller har den ökade tillgängligheten gjort att vi skaffat oss vanor som blivit till behov? Det kommer ner till det klassiska ”utbud och efterfrågan”. Dessa två faktorer går hand i hand och man kan nog inte med säkerhet säga vilket som kom först – vår efterfrågan eller bilindustrins utbud.

Motorsport

För den som vill ta det ett par steg längre, som inte bara har intresse för bilar, utan får behållning av att se dem tävla mot varandra, så finns det samlad information om motorsport på motorsport.com. De täcker bland annat NASCAR, F1, Rally, MotoGP, Endurance och Sportscar. Jag kan förstå glädjen i detta, och skulle säkert kunna grotta ner mig i det, men jag har inte fastnat för det. Motorsport är en dyr hobby, med stora säkerhetsrisker.

Ja, bilar och motorsport kan onekligen ge oss mycket glädje och livskvalitet. Men det tål att tänkas på kring våra vanor och förhållningssätt när det gäller detta – både ur ett konsumtionsperspektiv likväl som ur ett miljöperspektiv . Det ligger något i det min mamma brukar säga i en mängd olika sammanhang: ”för mycket och för lite skämmer allt”.

Läs också

atlast-agency