Se till att besiktiga!

Det finns ett krav på att fordon som befinner sig i trafiken ska besiktigas. Att ha bilen i bra skick är viktigt både för den egna och för andras säkerhet. Att besiktiga bilen är både bra och dessutom är det en billig livförsäkring. Dessutom får man vid en bra besiktning reda på om bilen är helt frisk eller om det är så att något behöver göras i ordning på den.

Ibland kan man göra vissa kontroller själv innan det är dags att besiktiga bilen. Man kan till exempel kontrollera att lamporna lyser, att varningstriangeln är på plats och att bältena fungerar. Tutan är något som många glömmer, trots att den är lätt att testa. Alla dessa saker är sådant som ofta anmärks på vid besiktningen. Avancerade system eller bilens teknik i övrigt kan det ofta vara bra att låta besiktningen kontrollera om man inte har rätt erfarenheter på egen hand.

Ska man använda förbesiktningar?

Verkstäder kan ibland göra reklam för vad som kallas förbesiktning. Men ska man verkligen göra en sådan? Om man får en gratis förbesiktning av en märkeskedja eller verkstad kan det vara bra att ta den. Man bör dock vara medveten om att dessa verkstäder ofta erbjuds för att kedjan hoppas på att finna fel eller brister som de sedan kan få förtroende att reparera. Detta är helt enkelt ett sätt för verkstaden att få in mer arbete. Om man däremot får betala för denna förbesiktning, kan det vara en idé att fundera på varför man bör göra en dubbel kontroll. Om det inte är ytterst viktigt att besiktningsprotokollet är utan prickar. Annars finns det inte någon direkt anledning. Det kan då vara bättre att spara pengarna och lägga dem på reparationer som eventuellt kan behövas efter en besiktning. Om man förbesiktigar bilen kan denna också innebära en nackdel om man inte hinner åtgärda felen. Då kommer man till den riktiga besiktningen med kända fel.

En av de saker som väldigt många får anmärkning på är att avgasvärdena är dåliga. Det finns dock en avgasreningslag som kan bidra till att en eventuell reparation blir helt gratis. Det som krävs för att man ska kunna använda denna lag är att man har en anmärkning från en besiktning eller myndighetskontroll. Om en kontrollampa lyser för avgasutsläppen an detta också vara ett skäl. När man har fått bilen underkänd, måste man felsöka den. Om man kan bevisa att felet har att göra med någon komponent som bidrar till att rena avgaserna kan man åberopa lagen.

Läs också

atlast-agency